NĚMECKÝ JAZYK/ DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE ...
INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ...
VÝUKA ONLINE NA SPŠ OSTROV...


VÝUKA ONLINE - MICROSOFT TEAMS... VIDEOKONFERENCE  - WHEREBY ...     

     Svět informačních technologií ...

Zpracování textu a tabulek ...

Klávesové zkratky I/A - Přiřazování (In: Quizlet, 12014)

Klávesové zkratky I/B - Race (In: Quizlet, 12014)

Klávesové zkratky I/C - Matching Questions (In: Quizlet, 12014)

Klávesové zkratky I/D - Written (In: Quizlet, 12014)

Klávesové zkratky I/E - True x fals (In: Quizlet, 12014)

Jednoduchá editace dokumentů (In: Lernmobil.de)

Formátování znaků a odstavců (In: Klickdichschlau.at)

Úprava rýmů | Rýmy - text (In: Klickdichschlau.at)

Hardware - zadání | Hardware - text (In: Klickdichschlau.at)

Účet - zadání | Účet - text (In: Klickdichschlau.at)

Informace o vlaku - tabulátory (In: Klickdichschlau.at)

Víkend v Londýně - tabulároty, rámce - zadání | Text (In: Klickdichschlau.at)

Plachtař - Text | Plachtař - JPG | Plachtař - adresy (In: Klickdichschlau.at)

První prohlížeč - sloupce- zadání | První prohlížeč - text (In: Klickdichschlau.at)

Internet - pokročilé formátování - zadání | Internet - Text (In: Klickdichschlau.at)

Formulář 1 | Formulář 2 - zadání | Formulář 2 - podklad (In: Klickdichschlau.at)

Ústřední dokument - zadání | Armstrong | Beatles | Sting (In: Klickdichschlau.at)

Yazee - tabulka (In: Klickdichschlau.at)

Práce s listy, vzorci a funkcemi (In: Lernmobil.de)

Jednoduché vzorce v MS Excel - kvíz I/A (In: Dobrichovice.cz)

Hry - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Kytary - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Jednoduché matematické operace - zadání (In: Klickdichschlau.at)

SUMA - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Běh na 100 m - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Referáty - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Funkce KDYŽ - zadání 1 | Funkce KDYŽ - zadání 2 (In: Klickdichschlau.at)

Celkové přímy - zadání | Smíšení přímy - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Rozvrh služeb - zadání | DRozvrh služeb - podklad | Ceník - auta (In: Klickdichschlau.at)

Grafy - zadání (In: Klickdichschlau.at)

Personál | Země ... třídění a filtry (In: Klickdichschlau.at)

Dny a hodiny | Počáteční časy (In: Klickdichschlau.at)

Hotelový účet - zadání (In: Klickdichschlau.at)Prezentační manažery ...

MS PowerPint I/A - Klávesové zkratky (In: Quizlet, 12018)

MS PowerPoint I/B - Klávesové zkratky (In: Quizlet, 12018)

MS PowerPoint I/C - Klávesové zkratky (In: Quizlet, 12018)

MS PowerPoint - Základy (In: Jednodusenapc.czweb.org)

Tvorba slides, použití motivů, objektů a animací (In: Lernmobil.de)

Slides, Motivy, objekty a animace (In: Lernmobil.de)

Fotografie - zadání | Fotografien - návrh (In: Klickdichschlau.at)

Tours - organizační diagram, graf - zadání| Tours - soubory (In: Klickdichschlau.at)

Flinstones - souhrnné cvičení | Flinstones - grafika | Flinstones - zvuk
(In: Klickdichschlau.at)

Raketa - prvky animace, časová osa (In: Klickdichschlau.at)

Plachetnice - uživatelsky definovaná animace (In: Klickdichschlau.at)

Základy/ Ergonomie/ ECDL ...

Základy informatiky I/A (In: ZSHavl.cz, 12014)

Základní pojmy II/A (In: Easy4me.info, 2019)

Ergonomie a bezpečnost II/A (In: Easy4me.info, 2019)

Oblasti prevence - cviky (In: Echtland.de)

Praktické cviky v kanceláři (In: LisciaConsulting-Youtube.com)

Pojmy z informatiky II/A (In: Easy4me.info, 2019)

Die Tastatur (In: Lehrerweb.at, 2019)

Begriffe der Informatik (In: Lehrerweb.at, 2019)

Test znalostí MS Office (In: European Personnel Selection Office, 12018)

ECDL - Editace textu v MS Word II/A (In: easy4me.info, 2019)

Opakování - použití PC, práce souborové systémy (In: Easy4me.info, 12019)

PC Basics: Gymnasium (In: Schlaukopf.de, 2019)

Ikony desktopu (In: Ico-icons.com)

Operace se složkami | Procvičování znaků | Práce se soubory | Souborové uspořádání | Komprimace a extrahování dat | Vyhledávání (In: Klickdichschlau.at)


Mezipředmětové aktivity ...

Všeobecný přehled A (In: We, 12015) | Všeobecný přehled B (In: We, 12016)
Všeobecný přehled C (In: We, 12017) | Všeobecný přehled D (In: We, 12018)
Všeobecný přehled E (In: We, 12019)


Kvízy & materiály k výuce ...

Operační systémy ...

Operační systém I/A (In: V. Vasčák, 12018)

Operační systém I/B (In: V. Vasčák, 12018)

Operační systém I/C (In: V. Vasčák, 12018)

Operační systém I/D (In: V. Vasčák, 12018)

Příkazy v DOS (In: V. Vasčák, 12018)

Linux (In: V. Vasčák, 12018)

Dějiny počítačů ...

Historie VT (Milionář) (In: V. Vasčák, 12017)

Dějiny počítačů (In: Allgemeinbildung.ch, 12016)

Von-Neumann-Architektur (In: V. Vasčák, 12017)

Číselné soustavy, převody, binární kódování (In: V. Vasčák, 12014)

Hardware & software & licencování ...

Hardware - hra (In: Lehrerweb.at, 2019)

Hardware - obrazové cv. (In: Lehrerweb.at, 2019)

Hardware II/A (easy4me.info, 12019)

Hardware II/B (In: Quizlet.com, 12019)

Obsah PC I/A (In: V. Vasčák, 12015)

Obsah PC I/B (In: Allgemeinbildung.ch, 12016)

Mainboard 1 (In: Allgemeinbildung.ch, 12016)

Mainboard 2 (In: Allgemeinbildung.ch, 12016)

Mainboard 3 (In: Allgemeinbildung.ch, 12016)

Mainboard 4 (In: Allgemeinbildung.ch, 12016)

Software - hra (In: Lehrerweb.at, 2019)

Software II/A (In: Easy4me.info, 12019)

Software II/B - typologie (In: Easy4me.info, 12019)

Typy PC a externí zařízení (In: V. Vasčák, 12015)Záznamová média ...

Záznamová média (In: V. Vasčák, 12015)

Záznamová média II/A (In: Allgemeinbildung.ch, 2015)

Záznamová média II/B - kapacity (In: Easy4me.info, 12019)

Porty a rozhraní (In: V. Vasčák, 12015)

Porty a rozhraní ...

Porty a rozhraní - Základy I. (In: ZS10Pl, 12014)

Porty a rozhraní - Základy II. (In: ZS10Pl, 12014)

Porty a rozhraní III. (In: ZS10Pl, 12014)

Porty a rozhraní - Základy IV. (In: ZS10Pl, 12014)

Porty a rozhraní II/A (In: allgemeinbildung.ch, 2015)

Počítačová grafika

Foto editor online - Pixlr (In: Pixlr.com, 12017)

Grafický editor online - Zygomatic (In: Freeonlinefotoeditor.com)

Grafické formáty (In: Learningapps.org, 12017)

Kontrast (In: Learningapps.org, 12017)

Publikování grafiky (In: Learningapps.org, 12017)

Grafické modely (In: Learningapps.org, 12017)

Grafický kvíz II/A (In: Kahoot.it, 2019)

Grafický kvíz II/B (In: Kahoot.it, 2019)

Fotografie vs. počítačová grafika (In: Der WebSTANDARD, 12019)

Souhrn grafiky (In: V. Vasčák, 12018)

Počítačová grafika -rozšiřující cvičení (In: We, 12012)

Jednoduché grafické efekty (In: Photofunia.com)

Cartoon cliparts (In: Clipproject.info)

Grafické efekty a rámce (In: Photofunmaker.com)

Morphing - efekty (In: Morpthing.com)

Internet & sítě ...

Jednoduché tagy HTML (In: Univie.ac.at, 12019)

HTML vznik a vývoj (In: Klickdichschlau.at, 12019)

HTML struktury (In: Klickdichschlau.at, 12019)

Počítačové sítě I/A (In: Technictest.com)

Počítačové sítě I/B (In: Miskota2.wz.cz)

Počítačové sítě - protokoly (In: Martanek.net)

Základní pojmy II/A (In: Easy4me.info, 12019)

Základní pojmy II/B (In: Easy4me.info, 12019)

Základní pojmy II/C (In: Easy4me.info, 12019)

Základní pojmy II/D (In: Easy4me.info, 12019)

Základní pojmy - Internet - křížovka II (In: Easy4me.info, 12019)

Internet - cv. 1 (In: V. Vasčák, 12012)

Internet - cv. 2 (In: V. Vasčák, 12017)

Elektronická pošta, DNS .... (In: V. Vasčák, 12016)

E-Mail - křížovka II (In: Easy4me.info, 12019)

Sítě, protokoly, SW (In: V. Vasčák, 12012)

Počítačové sítě II/A (In: Easy4me.info, 12019)

Počítačové sítě - topologie II/A (In: Allgemeinbildung.ch, 2017)

Počítačové sítě II/B - topologie (In: Allgemeinbildung.ch, 2017)

Počítačové sítě II/C - topologie (In: Allgemeinbildung.ch, 2017)

Počítačové sítě II/D - topologie (In: Allgemeinbildung.ch, 2017)

Počítačové sítě II/E - topologie (In: Allgemeinbildung.ch, 2017)

Počítačové sítě II/F - topologie (In: Allgemeinbildung.ch, 2017)

Informační bezpečnost/ autorské právo

Bezpečný internet I/A (Základy) (12019)

Pojmy z oblasti bezpečnosti II (43 otázek) (In: Easy4me.info, 12019)

Informační bezpečnost II/A (In: Kahoot.it, 2019)

Informační bezpečnost II/B (In: Kahoot.it, 2019)

Informační bezpečnost II/C (In: Kahoot.it, 2019)

Informační bezpečnost II/D (In: Kahoot.it, 2019)

Informační bezpečnost II/E (In: Kahoot.it, 2019)

Informační bezpečnost II/F (In: Kahoot.it, 2019)

Informační bezpečnost II/G (In: Kahoot.it, 2019)

Bezpečnost - autorské právo, copyright (In: Easy4me.info, 12019)

Autorské právo II (In:_Easy4me.info, 12019)Cloud computing

Všeobecné základy II/A (In: Learningapps.org, 2018)

Všeobecné základy II/B (In: Learningapps.org, 2018)

Editace textu: MS Word ...

MS Word - Klávesové zkratky II/A (easy4me.info, 12017)

MS Word - 20 otázek II/A (learningapps.org, 12019)

Typografie I/A (In: V. Vasčák, 12014) | Typografie I/B (In: V. Vasčák, 12014)
Typografie I/C (In: V. Vasčák, 12014) | Typografie - I/D (In: V. Vasčák, 12014)

Tabulkové procesory: MS Excel ...

MS Excel - 13 otázek II/A (In: Learningapps.org, 12019)

MS Excel - kvíz II/B (In: Kahoot.it, 12019)

Důležité klávesové zkratky (In: Easy4me.info, 12019)

MS Excel - Podklady pro opakování (In: Gy_Pek, 12013)

MS Excel - cv. 1: Převod písemného hodnocení na slovní (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - cv. 2 - Pohyby na bankovních účtech (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - cv. 3 - Funkce SUMIF (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - cv. 4 - Seřazení dat podle narozenin (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - cv. 5 - Použití vyhledávacích funkcí (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - cv. 6: Funkce PLATBA - Příklady (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - cv. 7 - Kontingenční tabulka (In: 3MA381, 12016)

MS Excel - Funkce SVyhledat (In: Excellernen.de)

MS Excel - Sumif a Sumifs (In: Excellernen.de)

MS Excel - Kombinované grafy (In: Excellernen.de)

MS Excel - Kontingenční tabulky (In: Excellernen.de)

Praktické příklady (In: Mske.de)

Prezentační manažery: MS Powerpoint ...

Jednoduchá prezentace 1 (In: 3MA381, 12015)

Jednoduchá prezentace 2 (In: 3MA381, 12015)

Prezentace - vzor 1: Florbal v ČR (In: 3MA381, 12015)

Prezentace - vzor 2: Firemní A (In: 3MA381, 12015)

Prezentace - vzor 3: Firemní B (In: 3MA381, 12015)

Prezentace- vzor 4: Oddíl (In: 3MA381, 12015)

Prezentace - vzor 5: Kapela (In: 3MA381, 12015)

Vytvoření kompletní prezentace (In: 3MA381, 12015)

Prezentace 1 (In: ECDL VOS Kladno, 12015)

Prezentace pro vypracování: Hrad |Firma | Kroužek (In: We, 12015)

MS Office - Rozšiřující aktivity ...

Další cvičení v MS Office ... (In: 3MA381, 12015)

Formáty MS Office - opakování (In: We, 2015)

Formáty MS Office 1 (In: Allgemeinbildung.ch, 2015)

Formáty MS Office 2 (In: Allgemeinbildung.ch, 2015)

Databáze: MS Access ...

Databáze II ( 61 otázek) (In: Easy4me.info, 12017)

Databáze - Kvíz II/A (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/B (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/C (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/D (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/E (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/F (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/G (In: Kahoot.it, 2019)

Databáze - Kvíz II/H (In: Kahoot.it, 2019)

Multimédia ...

Multimédia - Terminologie (In: We, 12015)

Multimédia - Základy 1 (In: We, 12015)

Multimédia - Základy 2 (In: We, 12015)

Multimédia - Rozšiřující cvičení 1 (In: We, 12015)

Multimédia - Rozšiřující cvičení 2 (In: We, 12015)

Cvičení 1 - Multimédia obecně (In: SSP Brno, 12013)

Cvičení 2 - Generátor multimediálních prvků (In: Is.muni, 12011)

Cvičení 3 - Práce s multimédii (In: ZCU, 12010)

Cvičení 4 - Ukládání zvukových dat (In: Audiozone.cz, 12013)

Zvuky starých přístrojů (In: Conserve the sound, 12019)

Cvičení 1 - Audacity (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 2 - Editace zvukového souboru (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 3 - Nahrávání zvukového záznamu z mikrofonu (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 4 - Efekty (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 5 - Obálka (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 6 - Kreslení (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 7 - Střih (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 8 - Windows Movie Maker (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 9 - Střih videa (In: V. Vasčák, 12012)

Cvičení 10 - Časová osa (In: V. Vasčák, 12012)

Optoelektronika (In: Technictest.com12014)

Přenosové soustavy (In: Technictest.com12014)

DVB (Digital video broadcasting (In: Technictest.com12014)

DVB (Digital video broadcasting v ČR (In: Technictest.com12014)

Video - shrnutí (In: We, 12014)

Multimédia - shrnutí (In: We, 12016)

Milionář online ...

Základní pojmy (In: V. Vasčák, 12012)

Obsah PC (In: V. Vasčák, 12012)

Historie počítačů (In: V. Vasčák, 12012)

Záznamová média (In: V. Vasčák, 12012)

Počítačové viry (In: V. Vasčák, 12012)

Typy PC, externí zařízení (In: V. Vasčák, 12012)

Porty a rozhraní (In: V. Vasčák, 12012)

Záznamová média (In: V. Vasčák, 12012)

SQL (In: V. Vasčák, 12012)

Von Neumannovo schéma (In: V. Vasčák, 12012)

Číselné soustavy (In: V. Vasčák, 12012)

Internet (In: V. Vasčák, 12012)

Počítačové sítě (In: V. Vasčák, 12012)

ICT v evropském kontextu ...

Evropský strukturovaný životopis (CZ) (In: Cedefop.europa.eu, 12016)

Evropský strukturovaný životopis (EN) (In: Cedefop.europa.eu/cs, 12016)

Evropský strukturovaný životopis (DE) (In: Cedefop.europa.eu/cs, 12016)

Motivační dopis online (CZ) (In: Cedefop.europa.eu/cs, 12016)

Jazykový pas online (CZ) (In: Cedefop.europa.eu/cs, 12016)

Diktáty MP3 - cv. 1 (In: Diktáty.cz, 12016)

Diktáty MP3 - cv. 2 (In: Pravopisne.cz, 12016)

Diktáty MP3 - cv. 3 (In: Pravopisne.cz, 12016)

Ekonomika/ finanční gramostnost ...

Finanční gramotnost (In: Idnes.cz, 12015)

Počítačové viry Finanční gramotnost II. (In: Idnes.cz, 12015)

Finanční matematika (In: Idnes.cz, 12015)

Základní finanční pojmy (In: Idnes.cz, 12015)

Finanční pojmy II. (In: Idnes.cz, 12015)

Nástrahy platebních karet (In: Idnes.cz, 12015)

Magazíny, články ...


Webový magazín
CD-R


Svět hardware
Zprávy ze světa IT


PC Tuning

Magazín
Empresa média


Viry.cz

Internetový magazín

Technet.cz
PC a internet ve spolupráci
s Computer Press

Ewa.cz
Informatika ve výuce

Výuka německého jazyka/ Deutschunterricht ...Veřejně publikováno ...