Multimédia
Přiřaďte odpovídající software!
Jde o notový editor - editor, který umožňuje zápis hudby pomocí not. Takto zapsanou hudbu mžeme uložit ve formátu MIDI.
Software z kategorie pattern editorů (pattern je seskupení několik taktů skladby, výslednlu skladbu můžeme sestavit jako skladbu jednotlivých "patterns").
Mezi vyspělejší editory, které umožňují nahrávat a upravovat více kanálů a jsou dostupné zadarmo, patří program ...
Jde o program určený na pehrávaní zvuku, přehrává jakýkoliv formát pomocí tzv. kodeků (návod pro přehrávač, pomocí kterého umí dekódovat daný zvukový formát).
Jednoduchý nástroj určený na nahrávan zvuku, je součástí OS Windows.
Program z kategorie "tracker", které realizují zápis not do stop (tracks) pomocí značek.


© Peter Weigel, 2020