Webový server pro studenty a učitele SPŠ Ostrov

Webový server pro uživatele výpočetního prostředí SPŠ Ostrov

  • Na server atlas mohou všichni uživatelé s aktivním kontem školní sítě umísti vlastní webovou prezentaci.
  • Uživatelské prezentace jsou přístupné z Internetu na URL: http://home.spsostrov.cz/~login/

V poslední době se vyskytly ojedinělé případy zneužití uživatelského webserveru pro:

  • útoky na cizí infrastrukturu nebo infrastrukturu SPŠ Ostrov,
  • pokusy o neoprávněné získání přístupu nebo přístupových práv,
  • vytváření a/nebo veřejné zpřístupnění programů napomáhajících výše uvedeným činnostem.

Případné zájemce o takové využití webserveru nebo jiných částí IT infrastruktury SPŠ Ostrov upozorňujeme, že podobné pokusy jsou zaznamenávány a jsou dohledatelné ke konkrétním uživatelům, pro které jsou vyměřeny přísné tresty.

Uživatelé s vytvořenou webovou prezentací

[ všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]  třídění dle skupin

Zobrazení uživatelů s aktivní domovskou stránkou dle skupiny: