cvičení tvorby vebu

Formátování


obsah

Obor elektro technika na SPŠ Ostrov

Absolvent získá základní znalosti jak z oblasti slaboproudé, tak silnoproudé elektrotechniky. V oblasti odborného vzdělání si absolvent osvojí vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro uplatnění ve smyslu adaptace na podmínky praxe, kdy ovládá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů, resp. široký záběr znalostí umožňuje absolventům rychlou orientaci v praxi a je dobrým základem pro jejich adaptivitu a flexibilitu v pracovním procesu. Po prvních dvou letech studia si žák volí jedno ze specializačních zaměření, buď slaboproud, kdy je studium zaměřené na výuku slaboproudé elektrotechniky, sdělovací techniky a automatizační techniky, nebo silnoproud, kdy je studium zaměřené na výuku silnoproudé elektrotechniky, elektrických strojů a přístrojů a elektroenergetiky. Mimo uvedené se žáci seznámí s problematikou elektrotechnologie, číslicové techniky, elektroniky, automatizační techniky, výkonové elektroniky a prakticky si proměří součástky, obvody, elektrické přístroje a stroje v elektrotechnických měřeních. Studenti získávají potřebné dovednosti související s využitím výpočetní techniky. Jsou připraveni pro složení zkoušek dle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Získané vzdělání jim umožní i studium na vysoké škole technického i netechnického charakteru. Nabízená zaměření: Silnoproudá elektrotechnika Poskytuje znalosti o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, konstrukci a technologii výroby točivých i netočivých strojů, stavbě a provozu rozvodných sítí elektrického zařízení v budovách, průmyslových podnicích, výkonové elektronice, tepelných a světelných zařízení. Slaboproudá elektrotechnika Poskytuje znalosti o systémech automatizace, řízení strojů a výrobních linek, mikroprocesorech, řídících počítačích a připojených zařízeních, elektronických obvodech a jejich navrhování pomocí počítače, stejně jako i o přenosu informací od telefonních přes počítačové po rozhlasové a televizní sítě. Motivační program Prokopa Diviše Naše škola je jednou z deseti škol v České republice, kde se společnost ČEZ Distribuce rozhodla ve školním roce 2017/2018 realizovat motivační program Prokopa Diviše. Program nabízí žákům zajímavé finanční ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Týká se žáků 2.–4. ročníku oboru Elektrotechnika.