Cvičení tvorby webu prostřednictvím HTML 5.0

Výuka tvorby webu

Nadpisy

Nadpis 1

Nadpis 2

Nadpis 3

Nadpis 4

Nadpis 5
Nadpis 6

Strojírenství

Kód oboru
23-41-M/01

Obor je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Absolventi získají schopnosti navrhovat technologické postupy s ohledem na ekonomiku a bezpečnost práce, znají principy automatického řízení strojů, měřící metody a to vše podle platných mezinárodních norem.

Absolvent studijního oboru Strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, v obchodně-technických službách, v marketingu, v informačních a komunikačních službách apod.

Velkou předností je znalost práce s počítači, absolventi ovládají běžné kancelářské programy, konstruování pomocí počítače (CAD systémy), programování CNC strojů, principy programování (vytváření algoritmů, kódování, základy jazyka C#), své teoretické znalosti prohlubují v rámci praktických cvičení v předmětech Praxe, Kontrola a měření (práce s pneumatickým systémem Festo), Programové vybavení a ICT.

Všichni žáci absolvují ve 2. a 3. ročníku povinnou dvoutýdenní praxi ve firmách. Navíc v rámci předmětu Kontrola a měření ve 3. ročníku absolvují všichni žáci vybraná měření ve firmě Amphenol - Tuchel Electronics GmbH, pobočka Ostrov. A vybraní žáci 3. ročníku absolvují předmět Praxe přímo ve firmě ept connector s. r. o. v Habartově, kam jezdí jednou za 14 dní na 6 hodin, zde pak samostatně pracují na moderních obráběcích strojích pod dozorem mistra.

Absolventi studijního oboru Strojírenství jsou připraveni i k terciárnímu studiu technických a ekonomických oborů. Tzn. pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, ale i ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.


Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

F=Mk/r
c2 = a2 + b2