Suh Dude


Vítejte na mojich stránkách které se zabívají mnou. Bohužel. rem definuju polohu bodu středu kružnice PS1= (459, 108, 300, -179.95, 0 , -179.95) rem sem vypsat x,y,z,A,B,C, rem definuji velikost D R1=20 rem napsat velikost průměru rem definujeme pozice bodů na kružnici P1=P17, P2=P17, P3=P17 - definujeme změnu příslušné souřadnice DEF POS P1 P1 = PS1 P1.y = PS1.y + R1 DEF POS P2 P2 = PS1 P2.x= PS1.x + R1 DEF POS P3 P3 = PS1 P3.x = PS1.x - R1 Servo on JOVRD 100 MVC P1, P2, P3 Servo off rem definuju polohu bodu středu kružnice PS2=(363, -194, 300, -179.95, 0 , -179.95) rem sem vypsat x,y,z,A,B,C, rem definuji velikost D R2=40 rem napsat velikost průměru rem definujeme pozice bodů na kružnici P1=P17, P2=P17, P3=P17 - definujeme změnu příslušné souřadnice DEF POS P4 P4 = PS2 P4.y = PS2.y + R2 DEF POS P5 P5 = PS2 P5.x= PS2.x + R2 DEF POS P6 P6 = PS2 P6.x = PS2.x - R2 rem teprve teď servo on Servo on JOVRD 100 MVC P4, P5, P6 Servo off rem definuju polohu bodu středu kružnice PS3=(264, 108 , 300, -179.95, 0 , -179.95) rem sem vypsat x,y,z,A,B,C, rem definuji velikost D R3=80 rem napsat velikost průměru rem definujeme pozice bodů na kružnici P1=P17, P2=P17, P3=P17 - definujeme změnu příslušné souřadnice DEF POS P7 P7 = PS3 P7.y = PS3.y + R3 DEF POS P8 P8 = PS3 P8.x= PS3.x + R3 DEF POS P9 P9 = PS3 P9.x = PS3.x - R3 rem teprve teď servo on Servo on JOVRD 100 MVC P7, P8, P9 Servo Off rem definuju polohu bodu středu kružnice PS4= (163, -194, 300, -179.95, 0 , -179.95) rem sem vypsat x,y,z,A,B,C, rem definuji velikost D R4=10 rem napsat velikost průměru rem definujeme pozice bodů na kružnici P1=P17, P2=P17, P3=P17 - definujeme změnu příslušné souřadnice DEF POS P10 P10 = PS4 P10.y = PS4.y + R4 DEF POS P11 P11 = PS4 P11.x= PS4.x + R4 DEF POS P12 P12 = PS4 P12.x = PS4.x - R4 Servo on JOVRD 100 MVC P10, P11, P12 END


kuku