Moje škola SPŠO


Moje škola SPŠO

Potom, co jsem vystudoval základní školu, jsem nevěděl, na jakou školu chci jít ani jaký obor a tak v roce 2019 , jsem se rozhold, že půjdu studovat elektrotechniku na SPŠO. Jeden z důvodů, proč jsem se tak rozhodl, bude asi ten, že tato škola dělá hodně exurzí a další programy pro základní školy. 1. ročník jsem prošel s jednou 4 z matiky, s tím že ve škole jsem byl maximálně půl roku, takže si myslím, že to ještě dopadlo v pohodě. Nyní ve druhém ročníku je to celkem horší, ale doufám, že také projdu. Nejhorší je to, že jsem na konci druhého ročníku a hodně lidí nic neumí kvůli koroně. Jedna z věcí, co mě na škole opravdu nebaví jsou předměty, které nejsou nijak spojené s elektrotechnikou a máme je jen kvůli tomu, abychom měli nějaké obzory.

Ve 3. ročníku se rozdělíme do dvou skupin na silno proud a slaboproud, zatím to vychází, že 33% chce jít na silno proud a 66% chce jít na slabo proud

Nejoblíbenější předměty:

Rozbrh hodin
colspan="14">Můj rozvrh
colspan="2">Vyučovací hodina 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den v týdnu pondělí CSJ ETE ELT TEV CIT EANJ OBN
úterý ANJ FYZ MAT ELT PGV PGV PRO
středa CIT ANJ ZAE CSJ L:CIT L:CIT
čtvrtek PRA PRA PRA ELT MAT KLV ZAE TEV
pátek MAT ETE ZAE FYZ ICT ICT

SPŠO