SPŠ Ostrov

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tento obor umožní žákům získat základní rozhled o problematice informačních a komunikačních technologií (ICT). Absolvent se stane kvalifikovaným v oblasti diagnostiky hardwaru, počítačových sítí, ale i programování.

V odborných předmětech je studium zaměřeno na oblast diagnostiky hardwaru, instalace počítačových sítí a informačních systémů, ale také na tvorbu webových prezentací a programování aplikací (desktopové aplikace v jazyce C# a webové aplikace v PHP). Část praktické výuky zahrnuje získání praktických dovedností z oblasti automatizační techniky a robotiky.

Možnosti pracovního zařazení:

EU fox