Přímé formátování textu

Toto je má první webová stránka. Naučil jsem se vytvořit titulek stránky, nastavit znakovou sadu pro kódování češtiny, vytvořit nadpisy a odstavce. Umím psát tučně, kurzívou a tučnou kurzívou. Vím, jak napsat horní index i dolní index. Když potřebuji, umím předčasně zalomit řádek. Vím, co je to TAG a znám TAG třeba i pro oddělovací čáru.

Umím požít až šest úrovní nadpisů třeba

Nadpis úrovně 2

Nadpis úrovně 5

Umím zarovnat blok textu vlevo, to jde snadno (implicitní zarovnání).

Umím zarovnávat i vpravo pomocí atributu align s hodnotou right.

Hypertextové odkazy

Absolutní hypertextové odkazy

Moje oblíbene stránky

  1. Facebook
  2. Youtube
  3. Seznam
  4. Relativní hypertextové odkazy