SPŠ Ostrov | O mně | Oblíbené | Rozvrh a tabulka | Formulář | Přihláška | Web |

Jan Smolka

SPŠ Ostrov

S2 - Strojírenství SPSO_Logo.jpg, 6,3kB skola.jpg, 9,9kB

jsem chytřejší než ty!! :P

Obor je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Absolventi získají schopnosti navrhovat technologické postupy s ohledem na ekonomiku a bezpečnost práce, znají principy automatického řízení strojů, měřící metody a to vše podle platných mezinárodních norem.Velkou předností je znalost práce s počítači, absolventi ovládají běžné kancelářské programy, konstruování pomocí počítače (CAD systémy), programování CNC strojů, principy programování (vytváření algoritmů, kódování, základy jazyka C#), své teoretické znalosti prohlubují v rámci praktických cvičeních v předmětech Praxe, Kontrola a měření (práce s pneumatickým systémem Festo), Programové vybavení a ICT.

O mně