SPŠ Ostrov |||||||||| Radio Beat

oblíbené

Jakub Jandura

SPŠ Ostrov

S2 - Strojař

o mně sps.jpg, 11kB WEB Nesmyslný text seznam

Obor je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Absolventi získají schopnosti navrhovat technologické postupy s ohledem na ekonomiku a bezpečnost práce, znají principy automatického řízení strojů, měřící metody a to vše podle platných mezinárodních norem.

oblibene

Velkou předností je znalost práce s počítači, absolventi ovládají běžné kancelářské programy, konstruování pomocí počítače (CAD systémy), programování CNC strojů, principy programování (vytváření algoritmů, kódování, základy jazyka C#), své teoretické znalosti prohlubují v rámci praktických cvičeních v předmětech Praxe, Kontrola a měření (práce s pneumatickým systémem Festo), Programové vybavení a ICT.

skola.jpg, 9,5kB moje stranka Rozvrh S2 Formulář