David Fous

(SPŠ Ostrov)


Můj oblíbený seriál
Rozvrh
Web Školy
O mně

O oboru Strojírenství

Obor je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Absolventi získají schopnosti navrhovat technologické postupy s ohledem na ekonomiku a bezpečnost práce, znají principy automatického řízení strojů, měřící metody a to vše podle platných mezinárodních norem.




Google